A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1921_12_02_498.txt

- Vasárnap is kézbesít a posta sürgős küldeményeket.

A vasárnapi és ünnepnapi munkaszünet folytán a postahivatalnál is szünetel a levélkézbesítés. Tekintettel arra, hogy ez a közönség egy részére hátrányos, a kereskedelmi miniszter a vasár- és ünnepnapi levélkézbesitésre újítást léptetett életbe, amely szerint a vasár- és ünnepnapi levélkézbesítés a következő föltételek mellett bárki részére eszközölhető; A címzett bejelenti a postahivatalnál, hogy levélküldeményeit vasárnap is átveszi, illetve kéri azoknak mindenkori kézbesi tését. A postahivatal a vasár- és ünnepnapi levél kézbesítéséért, tekintet nélkül a küldemény darab- számára, minden egyes esetben 5 korona külön dijat szed.


-----------------------------------------------------------


- Újra drágul a posta.

Az 1920 november 30 án Madridban megkötött világpostaegyezmény szerint - amely a jövő év január elsején lép életbe - az összes postai dijak átlag száz százalékkal emelkedtek. A dijakat aranyfrankban állapitották meg, de ezt az egyes országok valutájuk tényleges egyenértékétől eltérőleg is kifejezhetik. Nálunk például hetvenöt koronás bélyeg kellene egy levélre az így megállapított dijak szerint. Ezért nálunk ugyan minden viszonylatban emelik a dijakat, de a tényleges egyenértékű és sokkal alacsonyabb díjszabást léptetnek életbe. Így például a levélforgalomban a külföldi levél dija hat korona lesz. Ezenkivül a többi postai szállítások diját is mérsékelten fölemelik január elsejétől kezdődően.Szegedi Napló, 1921. december (44. évfolyam, 495-528. szám)1921-12-02 / 498. szám, Déli kiadás


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1920   <<   1921   >>   1922