A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1922_01_01_1.txt

- Az uj postai díjszabás.

1922 január 1-től kezdve a levelek, valamint az értéklevelek sulya 2 kg-ot, a kiterjedése pedig bármely irányban 45 cm-t. vagy ha tekercs alakuak, hosszban 75 cm-t, átmérőben pedig 10 cm-t nem haladhat meg.

Az értéklevelekre, értékdobozokra és nemzetközi csomagokra az értéknyilvánitás összegét a feladási ország pénznemében betűkkel és számokkal a feladó köteles felírni, és nyomtatványok sulyhatára szintén 2 kg, a vakok használatára szolgáló nyomtatványok, valamint az egydarabból álló könyv köteteiként azonban 3 kg.Áruminta 500 grm-ig adható föl. A postautalványok maximális összege a belföldi forgalomban 20.000 korona. Csomag súlyhatár belföldi forgalomban 20 kg, a nemzetközi csomagok súlya 1, 1-5 és 5-10 kg lehet. A levél bérmentesítési dija a helyi forgalomban 20 grm-ig 2 korona, a távolsági forgalomban 2 korona 50 fillér és minden további 20 grm-ért 50 fillér, Ausztriába, Csehszlovákiába, Németországba és Romániába 4 korona 50 fillér, egyébb külföldre 20 grm-ig 4 korona és minden további 20 grm-ért 3 korona. Hivatalos levelek bérmentesitési dija 100 grm-ként helyi forgalomban 2 korona, távolsági forgalomban pedig 2 korona 50 fillér. Levelezőlap bérmentesítési dija belföldön 1 korona 50 fillér, Ausztriába, Csehszlovákiába, Németországba és Romániába 3 korona, egyéb külföldre 4 korona. Nyomtatványok, áruminták és üzleti papírok dija belföldön 50 grm-ként 1 korona. Ajánlási díj minden viszonylatban 10 korona. [Postautalvány dija a belföldi forgalomban 200 koronáig 1 korona, 500 koronáig 2 korona. Ezenfölül minden 500 korona vagy ennek töredéke után 2 korona. Külföldi forgalomban 100 koronáig 1 korona, 200 koronáig 2 korona, ezenfelül minden 200 korona vagy ennek töredéke után még 1 korona. Távirati utalványért az utalványdíjon és az utalvanytáviratért járó dijon kívül a belföldi forgalomban az utalványtáviratért még külön 10 koronát kell fizetni a feladás alkalmával. Az értéklevél viteldija fejében egy ugyanolyan súlyú és rendeltetési helyű ajánlott levél dija jár, értékdíja pedig a belföldi forgalomban 4000 nyilvánított értékig 10 korona és ezen fölül a nyilvánított érték 2000 koronája vagy töredéke után még 5 korona. Élelmiszer tartalmu csomagok dija a belföldi forgalomban 1 kg-ig 6 korona, 5 kg-ig 13 korona, 10 kg-ig 25 korona, 15 kg-ig 40 korona, 20 kg-ig 50 korona, minden más tartalmú csomagért 1 kg-ig 15 korona, 5 kg-ig 25 korona, 10 kg-ig 45 korona, 15 kg-ig 70 korona, 20 kg-ig 90 korona. Értékdij 20.000 koronánként 5 korona s 15 korona értéknyilvánitási dij. Express dij levélpostai küldeményeknél 12 korona, csomagoknál 25 korona, külső kézbesítő kerületben 40 korona.

Belföldi forgalomban váltott táviratnál egy szó dija 2 korona 50 fillér. A sürgős távirat dija háromszoros. Táviratonként a legkisebb dij 25 korona. Vasárnap és Szent István király napján magántáviratok háromszoros díjjal vétetnek föl. Távbeszélgetési díj három percenként a helyi forgalomban 3 korona, távolsági forgalomban 25 km távolságra 10 korona, 50 km távolságra 20 korona, 200-km távolságra 40 korona, azonfölül 40 korona.Szegedi Napló, 1922. január (45. évfolyam, 1-25. szám)1922-01-01 / 1. szám
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1921   <<   1922   >>   1923