A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1931_01_01_4p.txt

Mozgalom a közszolgáltatások tarifájának mérsékléséért és - az olcsósági hullámért

A telefon, a villanyáram, a boltbér

(A Délmagvarország munkatársától.)
A szegedi kereskedők, iparosok és lateinerek mozgalma, amely a kőzszolgáltatások tarifájának mérsékléséért indult meg, egyre szélesebb területekre terjed át és egyre bővül a mozgalom programja is. Az akció megszervezői és irányítói azt az elvet hirdetik, hogy a gazdasági krízisen csakis a különböző tarifák mérséklésével lehet segíteni, mert a posta, a telefon, a világítás, a viz árának, a boltbérek, a mühelybérek és a lakbérek teljesen indokolt leszállítása esetén a közönség fogyasztóképessége megnövekszik, uj vérkeringés indul meg a gazdasági életben és megszünteti azt a válságot, amely ma megbénít, halálra ítél mindent.

A mozgalom célja a reális olcsósági hullám előidézése, ezért követelik a telefondijak mérséklését, ezért szervezik meg a bojkottot minden ellen, ami oktalanul drága. Eredetileg csak az automatatelefon hallatlanul megdrágított dija ellen szállottak sikra olyan módon, hogy a szegedi telefonelőfizetők közül egyszerre négyszázan jelentették be felmondásukat. A postaigazgatóság erre a tömeges lemondásra azzal felelt, hogy a leszerelt telefonok visszaszerelése nyolcvan pengőjébe kerül majd minden olyan előfizetőnek, aki megbánja lemondását, akinek nélkülözhetetlen szüksége van a telefonra. Az érdekeltek azonban ettől a veszedelemtől sem riadnak vissza, mert nagyon jól tudják, hogy eredményt csak ugy érhetnek el, ha kockáztatnak is érte. Nagyon jól tudják, hogy a mozgalom sikertelensége esetén, ha ismét fel akarják szereltetni telefonjukat, azért fizetniük is kell, de éppen ezért igyekeznek olyan szélessé növelni a bojkottmozgalmat, hogy a posta kényszerüljön az engedékenységre.

A mozgalom valószínűleg már a napokban kiterjed a villanyegységárak ellen is. A terv az, hogy a szegedi kereskedők nem fogják kivilágítani kirakataikat, ami a legnagyobb tétel volt eddig villanyszámlájukban. A kirakatokban figyelmeztető táblákat helyeznek el és ezzel értesitik a közönséget, hogy a kirakatok mindaddig sötétek maradnak, amig a gázgyár nem mérsékli az egységárakat. Ez az akció meghozza rövidesen az eredményét, mert a világítási vállalat, értesülésünk szerint, megértéssel kezeli a dolgot.

A szegedi kereskedők szövetsége a boltbérek csökkemtése érdekében már régebben megindította akcióját. Ennek a mozgalomnak egyelőre csak szórványosan mutatkozik az eredménye. Néhány háztulajdonos már leszállította a tulmagas boltbéreket A boltbérmérséklés azonban még nem öltött általános jelleget. A kereskedők és az iparosok most ujabb akcióra készülnek, hasonlóra a telefon és villanyakcióhoz és meg vannak győződve róla, hogy annak eredménye sem maradhat el.

Kétségtelen, hogy a mozgalom célja a legtisztább közérdek és a kereskedők, az iparosok, akik ekszponálják magukat, jól tudják, hogy velük tart a város egész közönsége, hiszen nyilvánvaló, hogy a mozgalom sikere olcsóbbá teszi mindenki számára a megélhetést s ez a kereskedők és iparosok célja.


-----------------------------------------------------------


5688 rádiókészülék működik Szegeden

A szegedi rádióstatiszlika adatai

(A Délmagyarország munkatársától.)
Egy évvel ezelőtt azt jelentettük, hogy Szeged rádiólázban él és az 1929-es évben kétezer készülékre kértek engedélyt a postától. Átlagban tehát naponta hatan állítottak be uj készüléket, Az 1930-as évben azonban a rádióra is - mint minden másra - a gazdasági válság rányomta bélyegét. A most elmúlt évben kétezer helyett mindössze hatszázan szereltettek fel uj rádiókészüléket. A Délmagyarország munkatársa pontos adatokból állította össze Szeged rádióstatisztikáját. Százharmincezer lakosú városra nem is egészen hatezer hallgató jut, viszont a rádió elterjedéséről szóló külföldi statisztikák szerint a nyugati városokban átlagban minden negyedik lakosra jut egy-egy rádió. Szegeden - minden huszadikra. Alább foglalkozások szerint részletezzük Szeged rádióhallgatóit, az első szám az ezévi adatokat tartalmazza, a második az 1929-es év adatait.

                                                     1930  1929
kereskedő és iparos kisbirtokos,                1851  1860
őstermelő földmives értelmiség,                  246   230
szabadfoglalkozás
(orvos, ügyvéd, tanár, ujságiró, tisztviselő)   1600  2226
ipari munkás                                         459   440
diák                                                  216   210
intézetek                                              28    28
nyilvános helyiségek
(klubok, éttermek, kávéházak)                     50    49
magánzók                                            238   204
----------------------------------------------
                                                       688  5075

Delektoros készüléke van:                        1930  1929
kereskedőnek, iparosnak                          1102  1076
kisbirtokosnak                                        112   103
értelmiség, szabadfoglakozásunak               1284  1138
ipari munkásnak                                      370   361
diáknak                                                138   132                   
intézeteknek                                             1      1
nyilvános helyiségeknek                                 -     -       
magánzóknak                                          101    84
----------------------------------------------
                                                      3108  2895

Egy lámpás készüléke van:                       1930  1929
kereskedőnek, iparosnak                           150   129
kisbirtokosnak                                          3      2
értelmiség, szabadfoglalkozásunak                247   218
ipari munkásnak                                       26    23
diáknak                                                22    25
intézeteknek                                            -     -
nyilvános helyiségeknek                              10      9
magánzóknak                                          57    54
----------------------------------------------
                                                       545   490A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
Home
Delizsánsz.
1930   <<   1931   >>   1932