A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1936_03_05_4p.txt

40 százalékkal drágább postatarifa sujtja Szegedet

Sürgős tarifarevizióra van szükség a határváros egész kereskedelme érdekében - Pick Jenő javaslata a postavezérigazgatósághoz

(A Délmagyarország munkatársától.)
Köztudomású,hogy milyen igazságtalan, helytelen és egészségtelen tarifarendszer sújtja a határvárossá itélt Szegedet ugy a vasúti, mint postai viszonylatban. Hosszú idő óta küzd már a tarifaleszállitásért és igazságos arányosításért a szegedi kereskedelem. Most Pick Jenő kormányfőtanácsos, törvényhatósági bizottsági tag rendkívül figyelemre méltó és könnyen megvalósítható indítványt adott be az ügyben a postavezérigazgatósághoz. A javaslat a következőket mondja:

"A trianoni béke súlyos csapásként nehezedik az egész ország gazdasági életére, de a vidéki határvárosok közül Szeged iparát és kereskedelmét sujtja legjobban." Terhes helyzet, hogy

a vasuti tarifák Szegedig a legmagasabbak.

Ez okozza a szén és egyéb fontos termelési eszközök drágulását, emellett a postai díjszabás is Szeged forgalmát erősebben sújtja, mint más városokét. A posta mai dijövbeosztása, amely határonkint 50. 100. 150, 200 kilométert állapit meg, Budapestnek kedvez. Tegyük fel, hogy Szegedről és Budapestről ugyanazon helységekbe ugyanannyi számú postacsomagot küldünk, példakép 216 postacsomagot veszek alapul, akkor a mai dijövbeosztás szerint az egyes zónákba a kövertkező arányban kerülnek elszámolásra a csomagok:


         A differencia tehát Szeged terhére pengőben 93,60, ami 40 százalékos drágulást jelent Budapesttel szemben.


                      


A differencia 66 pengő, ami 52,5 százaléknak felel meg Szeged terhére. Maga ez a két összehasonlítás bizonyítja azon állításom helyességét, hogy Szeged és környéke gazdasági élete mily hátrányban van. Szeged gazdasági élete egyre sorvad - folytatja a beadvány -, mert környékének fogyasztása hinterland hiányában nem fejlődik, távolra a mai zónabeosztás mellett

a 40 százalékos posta tarifadrágaság mellett szállítani versenyképtelen.

Ha Szegedről és Budapestről ugyanazon helységekbe irányuló forgalmat összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy Szegedről a VI. Budapestről a IV. távolsági övbe való forgalom 2 számadata közelíti meg legjobban egymást, mert azok a távolságok, amelyek Szegedről, az ország legdélibb sarkától a VI. övbe esnek, Budapestről, csak a negyedikbe. Ez a tény kézenfekvően mutatja, mi lenne a megoldás, ha Szegedről mint határvárosból a zónaöveket kiterjesztenők, hogy a fennálló 180-200 kilométeres földrajzi fekvés valamelyest eliminálódjék. Indítványomat tárgyi bizonyítékokkal is alátámaszthatom. A KKM. 123090 (8) 1935. évi 47. pont rendelete, amely Érdet és Érdligetet az eddigi I-es zónából Budapest 0 zónába vonja be, tehát a posta Budapest és környéke érdekében a legmesszebbmenőleg elmegy. Mennyivel indokoltabb a magyar vidék istápolása. Szeged paprikás, szalámit, tarhonyát, papucsot javarészt kis tételekben szállít, tehát fontos érdeke a postatarifa leszállítása.

Az uj beosztás szerint a kimutatott forgalom a következőképen alakulna:


         


Az uj beosztás most már csak 13.33 százalék, ill 14.8 százalék töbletportót jelentene Szeged terhére!

A kiterjesztés ezek szerint úgy történne, hogy Szegedről a zónaövek eggyel csökkennének és pedig úgy, hogy az első három zónaöv megmaradna, a negyedikből harmadik, az ötödikből negyedik, a hatodikból ötödik lenne, úgy, hogy most már az, ami Pestről hatodik, az Szegedről is hatodik öv lenne.

A másik megoldás az lenne, ha a 10 és 15 kg~os csomagok is egységes tarifát élveznének, úgy mint az 5 kg-os csomagok, tehát az 1923. év előtti állapot állítandó vissza. A szegedi kereskedelem azért sorvad és azért helyeződik át lassan Budapestre - fejezi be Pick Jenő -, mert terhes a vasúti díjszabás és még terhesebb a postai díjszabás. Ezen a várós összlakossága érdekében sürgősen segíteni kell.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1935   <<   1936   >>   1937
Home
Delizsánsz.