A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1954_02_17_64p.txt

Megjutalmazták az élenjáró lapterjesztőket

Az elmúlt év novemberében Csongrád megyében is, mint az ország számos megyéjében a Posta Hirlapterjesztő Vállalat dolgozói között lelkes mozgalom indult el annak érdekében, hogy a dolgozókhoz és a dolgozó parasztokhoz minden időben és pontosan eljuttassák a sajtót. A verseny egyik főbb célkitűzése volt az is, hogy minél több dolgozó parasztot szervezzenek a már eddig is nagymértékben megnövekedett újságolvasók táborába.

A versenyt Ócsai János, a csongrádmegyei Posta Hírlapterjesztő Vállalat mindszenti dolgozója kezdeményezte. Felhívással fordult az ország valamennyi hírlapterjesztőjéhez a Szabad Föld és a megyei pártlapok terjesztési tervének túlteljesítése érdekében.

A kezdeményezést a postás szakszervezet felkarolta és Ócsai elvtárs felhívását országos versennyé fejlesztette.

A verseny már eddig is kiváló eredményeket hozott. Az elmúlt év utolsó negyedében az országos versenyben a Szegedi Posta Hírlaphivatal igazgatósága nyerte el az első helyet. A legjobb egyéni eredményt, vagyis az első helyet a lap terjesztésében a verseny kezdeményezője, Ócsai János elvtárs érte el. Ócsai elvtárson kivül azonban még igen sok lapkihordó és hírlapterjesztő végzett kiváló munkát a postások e nemes versengésében.

Az elmúlt napokban a szegedi Posta Hírlapterjesztő igazgatóság helyiségében a megye legjobb hírlapterjesztői, a posta főosztály hirlaposztályának küldöttei és a Szabadság Lapkiadóvállalat képviselői, valamint a szegedi Posta Igazgatóság és a Postás Szakszervezet Szegedi Területi Bizottságának küldöttei közös értekezletet tartottak, amelyen értékelték a verseny eddigi eredményeit és megjutalmazták az élenjáró lapkihordókat és szervezőket.

Az értekezletet Tráknyák Brigitta vezető igazgató nyitotta meg ós bevezetőjében méltatta a posta lapterjesztésben résztvevő dolgozók eredményeit és foglalkozott a verseny jelentőségével.

Ismertette azokat a feladatokat, amelyeket pártunk III. kongresszusának tiszteletére vállaltak a postahivatal igazgatóságának dolgozói, akik ígéretet tettek arra, hogy április 7-ig a postaigazgatóság területén újabb 4 ezer fővel növelik az újságolvasók számát.

Ezután Toplak Ferenc elvtárs, a főosztály hirlapügyosztály vezetője mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy kormányunk legfőbb feladatának az életszínvonal állandó emelését tekinti. Ennek természetes velejárója, kulturális színvonal állandó és rendszeres emelése is. A posta dolgozói a lap gyors s rendszeres kihordásával kapcsolódhatnak be a kormányprogram célkitűzéseinek maradéktalan megvalósításába.

Toplak elvtárs további beszédében részletesen ismertette a lapterjesztés munkájának eddigi eredményeit és hiányosságait, majd kiosztotta a Postaügyi Minisztérium Hírlap Osztályának jutalmait a legjobb 25 lapterjesztő részére. Az elvtársak eddig végzett jó munkájukért összesen 13 ezer ötszázötven forintot kaptak.

A legmagasabb jutalmat Ócsai János és Széplaki Péter mindszenti lapterjesztők kapták, személyenként 1250 forintot.

Rajtuk kívül még többen részesültek 200 forinttól ezer forintig terjedő pénzjutalomban. Így többek között Fülöp István, Gyapjas Mihály, Bánfi István, Szikora Béla, Farkas Géza és Molnár László szerepeltek a megjutalmazottak között.

Az értekezlet második jelentős eseménye volt az, amikor Tráknyák elvtársnő kiosztotta a helyi postaigazgatóság céljutalmait - összesen 6 ezer száz forintot. Többek között Szilárd László 800, Lukácsi László 500, Csaba József 400 és Német Piroska 300 forint jutalmat kapott.

Ezután számos hozzászólás hangzott el. Dancsó K. Lászlóné a Postás Szakszervezet Területi Bizottságának részéről arra hívta fel a minisztérium kiküldötteinek figyelmét, hogy a lapkihordó és a terjesztő dolgozók részére még jobb munkaviszonyokat kell teremteni s még fokozottabban kell biztosítani részükre a megfelelő ruha- és lábbeliellátást.

Sinkó Jánosné, a Szabadság Lapkiadó Vállalat kiküldötte, többek között elmondotta, hogy a szegedi igazgatóságnak az első negyedévben is meg van minden lehetősége arra, hogy a sajtó terjesztésében ismét első legyen az országban.

A további felszólalók elmondták, hogy ezután még nagyobb lendülettel és lelkesedéssel harcolnak azért, hogy minél több munkáshoz és dolgozó paraszthoz eljuttassák pártunk és kormányunk szavát, a napi sajtót és a lehető legnagyobbra növeljék az újságolvasók számát.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1953   <<   1954   >>   1955