A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1954_03_12_44p.txt

A bajai telefonközpontban

Gazdasági életünk elmaradhatatlan velejárója a telefon. Nélküle félembernek éreznénk magunkat.

- Halló!... Halló!... hányszor mondjuk el napjában és az vesse az első követ magára, aki tagadná, hányszor mérgelődünk a központ késedelmes jelentkezésén. Mondjuk meg azonban őszintén. mérgelödésünk, bosszúnkodásunk nem mindig helytálló, a posta dolgozói fokozott lelkiismerettel végzik felelősségteljes munkájukat.

- Egy pár számadat mindennél nagyobb bizonyítéka a rohamos fejlődésnek, életünk kulturális felemelkedésének, melyhez hozzátartozik a telefon is. Baján 1945 előtt a telefonelőfizetők száma alig volt, párszáz. A helyi telefonbeszélgetések száma is alig érte el a havi tízezer beszélgetést.

- Az elmúlt év december havában a helyi telefonbeszélgetések száma 138.000 volt, az idén januárban a csúcshónapot követőleg 128.540. februárban pedig 122 ezer 089. Az interurbán telefonbeszélgetések száma is jelentősen megnövekedett. Január hónapban 10.247 hívás kérte Kecskemétet, Budapestet, a bajai járás községeit, és az ország más városait és községeit. Ugyan akkor 10.075 hívás kereste a várost. Februárban, már némi csökkenés mutatkozik a hivatalokban, vállalatokban, üzemekben érvényre jutott fokozottabb takarékosság révén. Az interurbán beszélgetések száma 8596, míg a várost 9211 hívás kereste.

- Jelentős munkát igényel a posta dolgozóitól az átmenő hívások lebonyolítása, az olyan hívások, mikor a szegedi hívó egy pécsi számmal szeretne beszélni. Az ilyen átmenő hívások száma január hónapban 3396, februárban 3283 volt.

- Halló - mondja a hívó fél és a kapcsolótáblán a kapcsolódugó már kapcsolja is a keresett számot, A kapcsolódugó elhelyezése után automatikusan továbbított csengetés szól a hívott fél telefonján. A kapcsolótáblák előtt pedig a Zója- és a Hámán Kató-brigádok- tagjai versenyben dolgoznak a hasznos percek mind magasabb kihasználásáért. A brigádok hatvan percenként a hasznos kihasználási időt 43 percre emelték. Péter Ilona azonban még ezen az eredményen is túltett. A hatvan percet 59 perc hasznos kihasználási időre emelte. A hasznos kihasználási idő minden perce egy beszélgetés kezdetét, egy-egy elvégzett kapcsolás megtörténtét jelenti.

- Mi késlelteti a hasznos percek emelkedését? A telefonkönyv hiánya. Sok az új szám, sok hivatal, üzem, vállalat telefonszáma megváltozott, sok hasznos perc vész el a hívott szám keresésével. Node ennek is hamarosan vége lesz. Még ebben a hónapban minden előfizető telefonja mellé odakerül az új telefonkönyv.

- A bajai telefonközpont egy-egy kapcsolótábláján 200 szám villog, az óra, a perc minden időszakában. 18 pár zsinór végzi a kapcsolást. Van is dolga a kezelőknek. Hiszen évente közel 10 százalékkal emelkedik a telefonelőfizetők száma és még ennél is gyorsabb az emelkedés az ikertelefonok létesítésénél. A telefon ma már nemcsak a beszélgetések lebonyolítására szorítkozik. Táviratok felvételét és továbbítását is végzi. Január hónapban a bajai postaközpont 1450, február hónapban 1143 táviratot vett fel továbbításra, január hónapban pedig 1079, február hónapban 935 telefonon érkezett táviratot kézbesített.

- A kapcsolótáblák előtt érző és melegszívű emberek ülnek, akik , hivatásukat nem a száraz telefonszámok tömkelegébe rejtik, hanem a telefonhálózaton keresztül igaz emberiességről is számot tudnak adni. Csak nemrég érkezett telefonhívás Bácsalmásról egy súlyos beteg azonnali Bajára való szállítására. Soronkívül folyt le a beszélgetés. A mentők pillanatok alatt, útrakeltek, a telefon azonban tovább berregett és értesítette a bajai kórházat a beteg elhelyezésének biztosítására. A posta dolgozói egy ember életéért harcoltak öntevékenyen.

- Fokozott figyelemmel és különös gondossággal kapcsolják most az olvadás megindulásával azokat a beszélgetéseket is, melyek árvízveszélyeztetett területekről érkeznek, de ugyanilyen gyorsan kapcsolják a beszélgetéseket a területekre szóló értesítések lefolytatására.

- Életünk ma már el sem képzelhető telefon nélkül. Hűséges barátunk. Ha sokszor mégis mérgelődünk, bosszankodunk, néha a türelmetlenségünkből ered.
Halló! - Halló! - Központ?
- Na végre.
- Már egy órája ülök a telefon előtt és nem jelentkeznek.
- Küldjék a lakásomra a panaszkönyvet. .

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1953   <<   1954   >>   1955
Home
Delizsánsz.