A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1906_07_31_127p.txt

Uj postai kézikönyv.

Heisinger Antal zombori posta és távirda főtiszt a nagyközönség, hivatalok és tanuló ifjúság szükségleteire alkalmas, könnyen áttekinthető és kitöltött mintákat tartalmazó postai kézikönyve megjelent és előttünk fekszik.

Ezen kézikönyv a posta, távirda, távbeszélő és postatakarékpénztár (cheque és clearing) főbb szabályait tartalmazza, továbbá tárgyalja a portómentességet és a postaintézethez való alkalmaztatás útját és módját. A tartalomjegyzék és széljegyzetek segítségével mindennemű felvilágosítás egy pillanat alatt megtalálható kitöltött mintákkal illustrálva. A mű olcsó bolti ára (2) kor. mellett általános feltűnést kelt kellemes alakja, célszerű berendezése, dús tartalma és bármely irányban kimerítő volta által. Tényleg rég érzett hiányt pótol és hivatalok, magánosok, intézetek, iparosok, kereskedők és általában bárki által legjobb eredménnyel használható és bármely könyvkereskedés utján vagy a szerzőnél 2 (kettő) korona bolti áron beszerezhető. Ezen általános érdekű és közhasznú mű mielőbbi beszerzése és a könyvkereskedés utján v. közvetlen a szerzőnél bárkinek a legmelegebben ajánljuk, miután kiadása korlátolt számú példányban történt és a készlet a mű kiváló becse és használhatósága folytán előreláthatólag rövid idő alatt kifogy.

Végül felemlítjük, hogy ezen codificált mű az 1906. évi posta és távirda rendeletek tára 21 számával bezárólag van pótolva és kiigazítva.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1905   <<   1906   >>   1907
Delizsánsz.