A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1906_05_06_291p.txt

AJÁNLOTT LEVELEK AUTOMATIKUS FELADÁSA.

         

Hosszú kísérletezések eredménye az a gép, mely most illeszkedik bele a magyar királyi posta szervezetébe, és mely arra van hivatva, hogy a külföldön is megtegye hódító körútját. Ez a gép egy ajánlott levelek felvételére szolgáló automata. Ezentúl nem kell ácsorogni a postahivatalok helyiségeiben, néha egy félórát is, mig rákerül az emberre a sor, hogy a levelét feladhassa. Most a fél odamegy a géphez egy tizfilléressel és az ennyivel kevesebb bélyeggel ellátott levéllel. Elsőbb is a pénzt befogadó nyílásba beledobja a tízfillérest; a mig ezt nem teszi, a gépet nem használhatja. Az csak természetes, hogy a pénzdarabnak jónak kell lennie, mert az értéktelen utánzatokat a gép kilöki. A mikor a tizfilléres benn van a gépszekrényben, felnyitható a nyílás, mely a levél fölvételére szolgál. A levél bedobása után még kell forgatni a forgattyut, mire a gép átadja a postai vevényt. Ezen a vevényen fel van tüntetve a feladás napja, a gépszekrény száma és az a szám, melyet a levél a lebélyegzés alkalmával kapott. Ilyen módon nagyon gyorsan megy az ajánlott levelek föladása, ugy hogy az ember egészen kényelmesen tizennyolcz-husz levelet is feladhat egy perez alatt Ha a vevények elfogynak, a gép automatikusan beszünteti működését.

A magyar posta az első, mely ezt az újítást beállítja a mindennapi élet forgalmába. Bennünket ez az újítás még azért is érdekes, mert e szellemesen megoldott, kitűnő automatának a feltalálója két fiatal magyar gépészmérnök, Fodor Antal és Büky Aurél, a kik e nagy munkájukkal diadalt szereztek külföldön is a magyar névnek. Ezek az automaták május elsején adattak át a forgalomnak, egyelőre a főváros két helyén: a főpostán és a gyár-utczai postahivatalban.

         

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1905   <<   1906   >>   1907