A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1906_01_07_14p.txt

A POSTA ÜNNEPI MUNKÁJA.

Ha igaz az, hogy azok teszik a legnagyobb jót az emberekkel, a kik segítenek őket közel hozni egymáshoz, akkor kétségtelenül hely illeti az emberek jótevői sorában a - postásokat is. Mert az emberek modern közösségének hatalmasabb eszköze alig van, mint az ö munkájuk. A hirek, a közlésre siető gondolatok országútja a posta-vonal és fiatalabb, fürgébb testvére : a táviró-drót. Egy elmés franczia írónak igen találó mondása, hogy a legkedvesebb vendég a postás, mert mindig van mondanivalója és soha se marad tovább; mint a mennyi időre várták ; minden titok a kezén megy keresztül és mindig csak annak mondja el, a kit illet. Ilyen "mondanivalója" a postásnak állandóan van nagy bőséggel, de néha meg annyi, hogy szinte roskadozik alatta. Főként így, a nagy ünnepek, karácsony meg újév évadján, mikor temérdek közlés siet az emberek felé levél meg csomag, jókívánság meg ajándék formájában. Ilyenkor gömbölyűvé duzzad a levélhordó nagy fekete táskája és emeletessé magasítja a zöld postakocsikat a rengeteg csomag, a minek már nem jutott hely odabent. Az ünnepek pihenő napjai a postásoknak ugyancsak szorgos napokat jelentenek és a teher nő évről-évre, mert a kultúra fejlődésének mértékmutatója ma már nem az elhasznált szappan, hanem a postai forgalom mennyisége. Ennek a forgalomnak az ünnepi statisztikája imponáló számokat és - imponáló munkát mutat. E munkának egy pár jelenetét képben mutatjuk be olvasóinknak, a postásoknak pedig azt kívánjuk: vigyenek jó híreket a levelekben és kedves örömet a csomagokban, a hová őket az útjuk viszi.

         A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1905   <<   1906   >>   1907