A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_04_27_203p.txt

Elsikkasztott levelek.

A Bécsben egy postahivatalnok által elsikkasztott levelekből múlt péntekig már 62,720-at találtak meg. E számba azonban csak a még bepecsételve talált levelek vannak betudva, a felbontottak nem. Csak a postadíj e levelekért meghalad 30,000 ftot. A becsületes postahivatalnok neve Kallab Károly, morva atyafi.


-----------------------------------------------------------


A bécsi levélsikkasztás történetéből

   naponkint több s több adat jő napfényre. Nem lesz érdektelen azt is tudni, hogy fedeztetett föl ama nevezetes tolvajlás. Ugyanis egy kereskedő távsürgönyt kapott, melynek következtében a félórával előbb postára adott levelét vissza kellett követelnie. Kallab, postahivatalnok a kérelmet durván visszautasitá, mire az illető panaszt emelt a hivatali főnöknél, ki ennek folytán megparancsolta a levél kiadatását, mely azonban már a tolvaj szekrényben volt s bővebb kutatás fölfedezte az egész történetet.


-----------------------------------------------------------


Fontos újság!

A "Sürgöny"-nek irják Bécsből : "Nagy események előestéjén állunk; a magyar országgyűlésre nagyban folynak az előkészületek; a királyi meghivó levelek közelebb fognak kiadatni." Nehogy valakinek e fontos hir megártson, sietünk kijelenteni, hogy e sorokat a "Sürgöny" bécsi levelezője még múlt 1861. évi februárban irta, azonban az illető levél ama híressé vált bécsi postahivatalnok által elsikkasztatván, csak most került rendeltetése helyére. Az elsikkasztott levelek közt oly okmányok is találtattak, melyek már teljesen bevégzett pereknek revisioját teszik szükségessé.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863