A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_12_14_599p.txt

Megbüntetett gyilkos

A Győrött félév óta fogva levő rablógyilkost, Horvátot ki a tavaszszal a komáromi póstakocsists a vele levő szabadságost meggyilkolta, e hó 4-én tették siralomházba. Nagyszámu nézőinek fennen hirdeté hogy ha gyilkolni mert, meghalni is lenne bátorsága. E hó 6-án katonaság által képezett sorfal között vitték ki a pozsonyi kapun, 6000 embertől kísérve. Horvát, az itélet olvasása után, - mely alatt fejfáját mosolyogva nézte - az egybegyült népnek hosszu bucsubeszédet tartott, melyben elmondá, hogy őt neje fényűzése készteté roszra, s ha megszabadulna oly életet élne, mely tükör lenne a világ előtt. - Sokan, kik a meggyilkolt özvegyét s árváit talán nem is ismerték, mig ennek siralomházban pénzt szórtak, sajnálni tudták a meglakolt gonosztevőt. A bünös, janknkováczi születés volt. Testvére és apja hasonló véget értek. Nyolcz osztályt végzett, később szabó-mester volt. A bajcsi erdőnél lelőtte a postakocsist, ki őt az utfélen kegyelemből vette fől,- a kocsinlevő katonát pedig agyon vágta, s a rabolt pénzzel, Bécsbe szökött, s innen a meggyilkolt nejének pénzt küldött, s egyszersmind megírta, hogy az elfogottak ártatlanok. Írását azonban megismerték, s elfogatván, lakolt.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863