A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_11_02_524p.txt

Hihetlen,

   de mégis igaz. Az angol posta-igazgatóság egy hivatalos jelentésében következő igen sajátságos esetet beszél el: Az essexi kerület egyik kis városában egy szeliditett holló a postaszolga kezéből ragadott ki egy levelet és avval elszaladván, azt apró darabokra szagatta szét. Szerencsére a levél darabkáit még mind össze lehete szedni, melyek összeállittatván kiderült, hogy a levél utalvány volt 30 font sterlingre. A postaigazgatóság a tényállást az utalványozóval közölvén, és ez a dolog valósagáról meggyőződvén, ujból kelle az utalványt kiállítani és a tulajdonosnak megküldeni.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863