A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_10_05_479p.txt

A bécsi levéltolvaj

Kallab ellen 23-ikán kezdek meg a végtárgyalást a bécsi törvényszéknél. Szállásán 56000 feltöretlen s 1900 fölbontott levelet találtak. Ezen kivül szobáját három éven keresztül levelekkel fűtötte. Kallab olmüczi születésű, 30 éves, katholikus, nőtlen. Védelmül azt hozza föl, hogy ő az ausztriai postarendszer hiányait akarta a világ előtt föltárni s bevallá, hogy csalásait 30 ember jelenlétében is elkövethette volna. A bécsi közönség az ügyet oly nagy érdekkel kiséré, hogy a tárgyalási napokon szűk volt a törvénykezési terem. A törvényszék az íteletet 28-ikán mondta ki, mely őt, 10 évi sulyos börtönre itélte.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863