A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_08_31_416p.txt

Postaforgalom Angolországban.

Hogy mily óriási a postaforgalom Angliában, annak feltüntetésére szolgáljanak a következő adatok:

Hivatalos tudósítás szerint, 1860-ban nem kevesebb mint 564,000,000 levél lőn a czimzetteknek kézhez szolgáltatva, ebből Irföldre 48, Skócziára 54 millió, a többi Angolországra esik. E roppant postaforgalom a csekély viteldijaknak következménye. A leszállított postadijak behozatala (1840) előtt, 1839-ben a levelek összes száma nem volt újab 82,471.000-nél, melyek közöl csak mintegy 6 1/2 millió volt bérmentesítve. A következő évben már 168,768,000 volt a postán szállított levelek száma, s azóta e szám évről évre növekszik. Csupán London városra 1860-ban 137 millió levél esett. - Igen sok levél elvész, a czimzet olvashatlansága miatt; a múlt évben ez okból mintegy 2 millió nem került kézhez; körülbelől 20,000 levél ugy volt czimezve, hogy az utcza és házszám nem volt följegyezve, természetes, hogy ezeket sem lehetett kézhez szolgáltatni. - A leveleken kivül szállíttatott még 1860 ban az egyesült királyságok postáin 71 millió hirlappéldány s 11,700,000 könyvcsomag. A pénzküldemények száma 7,229.146-ra rúgott összesen 13,858.404 font sterling értékben. - A postai bruttobevétel 3,524,710 font sterlinget tett, ebből a tiszta jövedelem 1,102.479 font sterling. Megemlitésre méltó, hogy mig a belföldi postakezelés jól jövedelmez, addig a gyarmatokra és a külföldre czimzett szállítmányok után 410,000 font sterling vesztesége van az államnak.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863