A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1862_09_21_455p.txt

Azon rablócsapat,

   mely Otocac és Polutic közt a postakocsit közelebb megtámadta, 40 emberből, többnyire katonai szökevényekből állt, kik közöl többen katonai egyenruhát viseltek. A postakocsi-fedezetét is vadászkatonák képezék, kik ugyan vitézül védelmezték magukat, de a tulnyomó erő ellen sikeretlen volt minden erőködésök.


-----------------------------------------------------------


A postakocsinak Czegléd és Szele közt történt kirablását illetőleg,

   miről a Pol. Ujdonságokban röviden már emlékeztünk, ujabban a következő részletekről értesülénk : A czegléd-szelei országuton, a postakocsi indulta előtt Czeglédre, többen találkoztak egy három lovu parasztszekérrel, a melyen két urimódon öltözött nagy szakállu férfi vadászpuskával ült; a kocsis czifra szűrben volt. Ezen kocsin várta a két rabló a Szeléről jövő postakocsit, mert utasok ezen kocsit egyszer Czegléd, máskor Szele felé mentében találták. A mint a postakocsit az országut felé szemközt találták, a rablók kocsijukkal az uton keresztbe álltak, a 14 éves kocsist leszállani parancsolták, fenyegetőzések között a postatáskával együtt kocsijukra fektették, szűrrel beterítették, s a postalovat is a kocsi elé fogva, vágtatva Czegléd felé indultak, Czegléd közelében egy mellékuton Káta felé hajtván, a fiut a szekérről leparancsolták. - A rablást két czeglédi földmives távolról, félelmükben földre terülve nézte, és azonnal Czeglédre sietett jelentést tenni, miáltal Pesten előbb volt tudomás a rablásról, mint a szelei postahivatalban, miután a postafiu csak késő este ért haza gyalog. - A postatáskákban volt 22 ezer forint a kátai adóhivataltól, 8 ezer forint Jászberényből, és mintegy 8 ezer forint magánpénzküldemények.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1861   <<   1862   >>   1863