A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1870_04_24_210p.txt

Egy levél története.

Pár hét előtt Gömörmegye egyik postahivatalánál egy Rozsnyóra czimzett levél adatott föl, mely páratlan ügyességgel akként csomagoltatott be, hogy némi hányattatás után Rómába került. Az örök város postamestere birt azon ügyességgel, hogy fölismerje a különbséget, mely a két város közt létezik s visszautasitá a levelet a magyar határ felé. Európa minden nagyobb városában megbélyegeztetve a küldemény végül rendeltetése helyére ért s hiba nélkül átadatott az illetőnek, ki a közlekedési eszközök mai olcsóságánál fogva, a levélutazási költségeinek fedezéséül csupán 6 osztrák értékü forintot volt kénytelen fizetni.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1869   <<   1870   >>   1871