A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1870_05_22_265p.txt

A magyar posta-hivatalnokok egylete

   e hó 5. én Gervay Mihály országos főpostaigazgató elnöklete alatt közgyülést tartott. Ezen egyletnek alapja eddigelé 8500 frt, a f. évi kiadása, segélyezésekre 700 frt, tiszti fizetésekre 250 frt, irodai és egyéb költségekre 200 frt, öszszesen 1150 frt. Joannovics György javaslata az egylet szervezése tárgyában, csak némi módositásokkal fogadtatott el, melyek szerint az egylet sok tekintetben igen korszerű és a czélnak jobban megfelelő alapra lett fektetve. Még egy hetes bizottmány választatott a postamesterek és postakiadók nyugdíjaztatása ügyében.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1869   <<   1870   >>   1871