A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1870_08_21_433p.txt

Nők, postaszolgálatban

A magyar kereskedelmi minisztérium rendelete folytán csekélyebb forgalmi, nem kincstári, s legkivált vidéki postahivatalnál megengedtetett, hogy a postaszolgálathoz a postamester családjához tartozó s kellőleg képzett nők is, segédképen alkalmaztassanak. Megengedtetett továbbá, hogy a nők a postaszolgálatot gyakorlatilag megtanulván, s postamester szavatolása és felelőssége alatt önállólag is végezhessék, föltéve, hogy a 18-ik korévet meghaladták, erkölcsi viseletükről, iskolai képzettségükről; továbbá arról hogy a postakezelést gyakorlatilag megtanulták, hiteles okmányokat birnak fölmutatni, s ha kiállván a postakiadói vizsgát, a szokásos esküt leteszik.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1869   <<   1870   >>   1871