A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1873_02_02_61p.txt

Az uj posta-épület fütő gépezetének

   fölállítása végett a napokban érkeztek meg a svájczi munkások Sulzer testvérek wintherthuri gyárából. Ugyané czég készítette el az egyetemi vegytani intézet fűtő szerkezetét, mely a legkitűnőbbnek bizonyult be. A hírlapok tudósítói gyakran összetévesztenek két fűtési rendszert, melyek között lényeges különbség van. E két rendszer a gőzvizfütés és hévvizfütés; a gőzvizfütés beruházási költségei tetemesen nagyobbak, de ez az egyedüli fűtési rendszer, mely nagyobb épületeknél alkalmazható, mert kötött hőt vezet az épület legtávolabb részeibe is, a hévvizfütés beruházási költsége csekélyebb, de e fűtésrendszer csak kisebb épületeknél alkalmazható, mert szabad hőt vezet a fütendő helyiségekbe, és igy a második és harmadik emeletet már nem fűti. Mind a vegytani intézet, mind pedig a posta gőzfűtést nyert. Pestvárosa a főreáltanodát is e fűtési rendszerrel szándékszik ellátni, és nem hévvizfütéssel, mint több lap jelenté.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1872   <<   1873   >>   1874