A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1873_11_09_565p.txt

Gyakorlati kézikönyv-folyamot

   indított meg Balázs Sándor fővárosi postatiszt. Czime "Postai díjszabványok," melyekből most jelent meg az első füzet, s jönni fog a többi is négyszer évenként, mind a posta körébe vágó tudnivalókat tartalmazván. E műben a világ bármely helyéről küldendő levelek, pénzek és csomagok dijlevele össze van állitva, s így nemcsak a postahivatalnokok, hanem a nagy közönségre nézve is hasznos munka s hazai nyelvünkön egyedüli szakmü. Az első sűrűn nyomatott nagy fűzet ára 60 kr, s egész évre négy ily füzetre 1 frt 10 kr. Megrendelhetni a szerzőnél (Budapest, Prater-utcza 9. sz. a.).


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1872   <<   1873   >>   1874