A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1873_08_10_385p.txt

A posta- és távirda-épület

   már annyira készen áll, hogy a távsürgönyök fölvétele az uj épületben kezdetét vehette. Az igen szép és diszes épület a szerviták telkének egy részét foglalja el, főhomlokkal a zsibárus-utczára, melynek fő-kapuzatát Gastell két szoborcsoportja (távirászat, posta) és két szobra (kereskedelem, ipar) ékesíti. A távirda föladási helyisége az uri-utczai főbejárattól balra van igen diszes teremben. A sürgönyök innen a harmadik emeletre légnyomás utján tolatnak föl. A földszint többi részét a postai föladó helyek, az udvart egy a levélhordók részére áthidalt terem foglalják el. A kocsik megérkezés után a pinczékbe sülyesztetnek, hol a raktárokon kívül 24 kocsi nyerhet helyet. Az emeletek mind a posta éa távirda hivatalai számára vannak már részben teljesen beállítva. Az egész épület körülbelül 1 és fél millióba kerül.


-----------------------------------------------------------


Uj távirda-állomások.

Magócs, Szászvár- Mura, Bonyhád, Mórágy és Báttaszék vasúti távirdai állomások magán sürgönyök fölvételére is meghatalmaztattak.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1872   <<   1873   >>   1874