A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1873_04_27_206p.txt

Halálozások.

A hírlapirodalomnak e héten halottja volt. Urházy György e hó 21-dikén hunyt el, élte 50-dik évében. A függetlenségi harczban honvéd volt. A harcz után több lapnak volt dolgozó társa, hosszasb ideig a "Pesti Napló"-nál majd a "Magyar Sajtó"-nál vezetett politikai rovatokat, 1857-ben pedig "Magyar Posta" czimü napilapot szerkesztett. A "Hon" alapittatásától egészen az 1867-diki kiegyezésig ott működött, s mikor a provizórium alatt Jókai elitéltetett és befogatott, Urházy volt megnevezve mint felelős szerkesztő. A kiegyezés után a Pálfi "Esti lap"-jánál a külföldi rovatot szerkesztette. 1865-ben s ismét 1869-ben a zsibói kerületet képviselte. Temetése 23-án d. u. 5 órakor történt nagy és díszes közönség részvéte mellett. Beszédet Török Pál pesti ref. lelkész és superintendens tartott felette, kiemelvén hogy fegyverrel és tollal egyaránt hazája javáért harczolt.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1872   <<   1873   >>   1874