A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1873_12_21_514p.txt

A király

   e hó 18-án délben meglátogatta a posta és távirda palotáját, mely a maga nemében mintaszerüleg van berendezve. Ő fölségét Zichy gr. kereskedelmi miniszter, s a távirda és posta-osztályok főnökei fogadván, a nagy palota minden részébe elvezették. Midőn a király a gépterembe lépett, a távírók perczegése Magyarország minden városával tudatta a magas látogatást. - A vidám gyorsaságával Kassáról a következő távirat érkezett: "Ő fölsége a királynak, Budapest, gépterem. Hódolatteljesen üdvözöljük villámaink közt a magas vendéget. Éljen a király 1 Kassai főállomás." Ö fölsége maga olvasta el a sürgönyt. A legnagyobb érdekeltséggel tekintett meg minden helyiséget és gépezetet s megelégedését fejezve ki, távozott el.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1872   <<   1873   >>   1874