A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1878_07_18_3p.txt

HÍREK

A phonograph föltalálója

   Mr. Edison, egyike a legtevékenyebb és loggeniálisabb embereknek. Ifju kora daczára (jelenleg 31 éves) máris 167 találmányára kapott, szabadalmat Amerikában, 77 más találmányára pedig most folyamodott a szabadalom megadása végett. Legtöbb találmánya a távirászat terén történt, Edisonnak szándéka New-Yorkban novellák, zenemüvek, költemények és drámák számára kiadó üzletet nyitni, melyek phonographiai úton lesznek előállítva, Hasonlókép akár könyveket és nyomtatványokat sokszorosítani és elárúsitani. Edison nem rég igen érdekes kísérlettel foglalkozott, mely ez irányú törekvéseinek teljesen megfelelt. Számitása szerint pld. egy egész hangverseny programja, mindenben hasonló az eredetihez, féldollárba fog kerülni. A novellák és drámák számára előbb egy jó szavalót kell keresni, ki a phonographia előtt azokat fölolvasná. A kiadó üzletben "válogatott pohonograph müvek" lesznek kaphatók, symphoniák, dalok, tánczene, költemények, novellák s igy egész társaságok szórakoztatásáról gazdagon gondoskodik a phonograph. Maga e csodamü Edison állítása szerint körülbelül 100 dollárba fog kerülni.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879