A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1878_05_26_332p.txt

Uj találmány.

Ismét egy fontos találmányról van szó, melylyel az angol Hughes, ki a táviró-gépeken is nevezetes javításokat tett, ajándékozta meg a világot. Ez a mikrophon (hangnagyitó), mely az akusztikában ugyanazon szerepet van hivatva játszani, mint az optikában a mikroszkóp, azaz anynyira erősbiti a legcsekélyebb hangot, zörejt, neszt vagy csak suhogást is, hogy az erősen hallhatóvá lesz, holott - hogy ugy mondjuk - "szabad füllel" észre sem lehetne venni. Egy zsebóra ketyegését malomkattogássá erősiti, hallhatóvá teszi egy légy lábának az érczfalon való neszét, - sőt eddig az a baja, hogy nagyon is sokat lehet rajta hallani. A telephonnak és phonographnak méltó, és idősb rokonait meghaladó társa ez.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879