A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1878_07_07_427p.txt

Tudósok mulató estéje.

A londoni Királyi Társaság (akadémia) elnökei a társaság tagjai és válogatott korbeli vendégek számára évenként több estét rendeznek, melyek főérdekét az képezi, hogy a tudományok kiválóságai népszerű előadásokat tartanak.

Ez esték egyike azonban semmiféle ünnepies színezettel sem bir. Tudományos mulató est ez. Múlt május havában ilyen est folyt le; természetes, hogy a telefon képezte a beszédek fő tárgyát, és a bemutatott kísérletek kizáróan Bell szép találmányával voltak kapcsolatosak. Ugyan még csak alig tiz hónapja, hogy Preece tanár az épen oly csudás mint egyszerű műszert Európának bemutatta, és a telefon már is ezerféle módosulásokon ment át. A "Telephoné Company", mely Bell tanár szabadalmát Londonban érvényesiti, különböző telefon-készülékeket állított ki ez alkalommal.

Egyike telefon-orgona volt; egy mellék teremben szóló orgona hangjai az olyak által is hallhatók voltak, kik több méternyire álltak az asztalon álló telefon-készüléktől, mely az orgona hangjait hallatta.

A telefoniának nagyon szellemes alkalmazását tette szemlélhetővé Henry Edmond (az ifjabb) az által, hogy a hangrezgések változásait világló alakokkal állította elő. Bizonyos gázokkal telt csövek, melyekbe a villamszikrát lehet be-csaptatni, fonográffal hozatnak kapcsolatba, és ezek a fényvonalakkal közölt hangok csudás látványát nyújtják. Az úgynevezett zenei hangok a gázzal töltött csövek egyenletes keringésével szabályos alakokat idéznek elő. Két hang, melyek egyike a másiknak felhangja, tisztán két egymás fölé helyzett alakot mutat. Az egyik azonban fényesebb s tisztább a másiknál. A világló hangalakok legfényesebb részei azok, melyek a két hang rezgéseivel egybevágnak. Két hang dishar-moniája megbontja a kép egyarányosságát, ösz-szezilált fénycsomót okoz, melyből szikrák szóródnak.

Igen nevezetes a mondott szó hatása. Képe sugárzó csillagot tüntet föl, melynek sugrainak száma folytonosan nagy sebességgel változik. Az emberi hang hangszinezetének változásait a világló hangalakok változásaiban föl lehetett ismerni.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879