A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1878_11_10_2p.txt

Helyi hírek

Postai díjszabály változás.

Folyó hó 1 -től a m. kir. postánál uj díjszabályok lettek életbe léptetve. Az utalványozás tetemesen megdrágult, mig a pénzes levél és a kocsipostai küldemények jelentékenyen olcsóbbak lesznek mint ez ideig. Az uj díjszabály-változatot a helybeli m. kir. postahivatalnál 5 krajczárjával lehet vásárolni.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879