A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1878_01_06_12p.txt

Az uj év és a posta.

A budapesti posta az ó-év két utolsó és az uj év első napjain ugyancsak súlyos időket élt. Levél, mindenféle kisebb-nagyobb csomag özönnel érkezett és adatott föl. A levél-posták, illetőleg a gratulátiók még nagyobb forgalmat idéztek elő, mint tavaly, pedig a múlt uj évkor, mint a postaigazgató a közigazgatási bizottságban jelenté, 300.000 db volt a deczember 31-én föladott levelek száma. A levélhordók számát tavaly év elején 50-nel kellett szaporítani; az idén is szaporítás tétetett, s napjában ötszöri kihordással is alig birtak kötelességüknek megfelelni az elcsigázott levélhordók, kik azonban mégis örömest jártak, mert minden háznál jutalom ütötte a markukat. A szekérpostai forgalomról pedig elég annyit mondani, hogy karácsony óta a rendes személyzet a megtoldott hivatalos órákban is elégtelen volt a csomagok kiszolgáltatására, hanem számukat épugy meg kellett toldani, mint a levélforgalomnál.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879