A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1878_12_01_2p.txt

Helyi hírek

- Postai értesítés.

A magy. kir. postaigazgatóságtól a kővetkező fontos értesítést veszszük.

A nagy méltóságú minisztérium f. hó 17-én 27228. sz. alatt kelt magas leirata szerint Boszniában a közlekedés huzamosb időre félbeszakittatott, minek folytán a szállítmányok a tábori postákkal való elszállítása megszüntettetett. A kir. postahivatal utasittatik ennélfogva, hogy Dervent, Kotorsko, Doboj, Maglaj, Zepcse, Vrauduk, Zeuica, Travnik, Comp-Han, Vité , Buzevaca, Kiseljak, Blazuj, Tarcin, Konjica, Szerajevo, és környékén elhelyezett csapaton és egyes egyénekhez intézett szállítmányokat ne vegye fel, azokat pedig, melyeket ezen rendelet vételéig felvett vagy átrovatolás végett oda beérkezett, a föladás helyére ujabb portó megterhelése nélkül, továbbítsa vissza, illetőleg a beszedett és még el nem számolt portót a föladóknak a föladási vevény beszedése mellett fizesse vissza.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1877   <<   1878   >>   1879