A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1879_09_10_3p.txt

Hírek

Az angol posta óriási forgalmáról

   egy legközelebb megjelent hivatalos jelentésből a következő érdekes részleteket közöljük. A március végén lefolyt évben a levélforgalom 39,640.500 darabbal szaporodott az előző évhez képest, a hírlapok forgalm a 2,337.300 példánynyal szaporodott. Az összes levelezéseknek csak 4%-át teszi. Londonban egy héten átlag feladtak 7,150.000 levelet, kézbesítettek 7,145.000-ot. A levélajánlási illeték leszállítása következtében, több mint három mllióval szaporodott az a jánlott levelek száma. A kézbesithetlen levelek közül 38.311 tartalmazott pénzt. A londoni postahivatalokban karácsony napján 30.000 küldemény fordult meg. Kézesithetlen levél volt 5,025.833. A távirdahivatalon felvettek 24,459.613, és kézbesítettek 22,792.000 táviratot a kézbesített táviratok 286 millió szót tartalmaztak.


-----------------------------------------------------------


- Nyaktilózás távirda sodrony által.

Múlt szombaton délutáni 5 és 6 óra közt Coventry streetben Leicester square közelében Londonban több távirda sodrony póznástól együtt lezuhant és mintegy 7-8 lábnyira a kövezet felett fennakadt azon percben, midőn épen egy bérkocsis sebes ügetésben arra hajtott. A sodronyok egyike nyakán megakadván, fejét majdnem egészen lemetszette és elválasztotta nyakától. A szerencsétlen embert azonnal elvitték a legközelebb fekvő koródába, de mielőtt oda ért, már halva volt. A vizsgálatból kisült, hogy a sodronyok már majdnem egészen rozsdások voltak és ez volt oka lezuhanásuknak.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1878   <<   1879   >>   1880