A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1879_11_05_3p.txt

A bajai postarablás végtárgyalása.

Mikossevics Sándor és társa postarablási bünügyében szept. 25 én elnapolt végtárgyalás f. hó 30-án folytattatott. A tanuk közül, kik miatt a végtárgyalás elnapoltatott, egyedül Schneider Anna jelent meg; a másik Benczák Lajos, a bajai kapitányság jelentése szerint feltalálható nem volt. - Különben a végtárgyaláson, melynek legtöbb idejét a m. havi ülésben már felolvasott iratoknak, s a múlt ülési jegyzőkönyvnek felolvasása tölté be, kevés érdekesebb dolog merült fel. Okt. 31-én folytattatott a tárgyalás s az egész napot betölté a szintén Mikosevics Sándort terhelő súlyos és könnyű testi sértési, továbbá az emberölési bűnügyre vonatkozó iratok felolvasása. Esti 7 órakor elnök berekeszté az ülést, s a vád- és védbeszédek előadását hétfőre vagyis november 3-ának d. e. 9 órájára halasztá, el. - Jövő számunk az egész végtárgyalás folyamáról bővebb tudósítást fog hozni.

(Sz. E.)


-----------------------------------------------------------


A világ levelezése.

A földgömb összes postai kimutatásaiból kitűnt, hogy egy esztendő alatt 3,300.000,000, azaz hárommilliárd háromszáz millió levelet irnak az emberek, s igy egy napra kilencz millió huszonöt ezer jut. Táviratot 130.000,000 röpítettek át a sodronyokon, azaz naponkint 353,000-et. Megjegyzendő, hogy e kimutatás 1877-ről szól s azóta a világ forgalma bizonyára tetemesen emelkedett.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1878   <<   1879   >>   1880