A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1879_10_04_2p.txt

Hírek

- Póstai curiosum.

Csanádban, hozzánk alig egy órányira fekvő községben, lapunknak előfizetője lévén, azt posta utján kezeihez juttatni szoktuk. Az utolsó küldött, szám Csanádmegyéböl (Szeged ?) jött vissza a czimszallagra alkalmasint női kéz által csókolni való helyesírással irt kérdéssel: "Mien csanád?"A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1878   <<   1879   >>   1880