A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1882_02_12_3p.txt

HÍREK

Póstarablás és rablógyilkosság.

Sajnos, hogy lapunk majdnem minden száma a bünkrónikába való feljegyzésekkel kénytelen foglalkozni. Alig mulik el nap, hogy egy-egy nagyobb bűntény híre izgalomba ne hozná városunk lakóit. - F. hó 7-én ugyanis a Szabadka és Baja között közlekedő kariol póstát Almás és Rikity között kirabolták. - A kariol Almásról Bajára jövet d. e. 11 órakor indult el, s rendes időben nem érkezvén meg Bikityre, kérdés intéztetett a pósta kimaradása felöl, - a rejtély csakhamar megfejtve lön, mert a bikityi őrök a pósta kocsi lovait szabadon kóborolva elfogták. - A kariol szekrénye feltörve, a kocsival együtt a borsódi kis erdőben találtatott meg másnap, a kocsis nem messze tőle átmetszett nyakkal meggyilkolva feküdt. - A rablás és gyilkosság tehát 1/2-12 órakor nappal a legjártabb országutak egyikén követtetett el. - Minden jel oda mutat, hogy a tettesek a kocsist főbe sújtva, a karióllal letértek az erdőnek, hol a lovakat kifogták a kocsist meggyilkolva a kariolt feltörték s a pósta küldeményeket - az egyszerű levelek kivételével - elrabolták. Szerdán a rabló urak akaratából egyetlen hírlap sem érkezhetett városunkba. A legkiterjedtebb nyomozások folyamatba tétettek. - Sikerült is két erősen gyanúsított egyént elfogni, - kiket azon perczben láttak a cariollal szembe menni midőn az kiraboltatott. Az elrabolt összeg 17678 frtot tesz ki.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1881   <<   1882   >>   1883