A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1882_01_29_66p.txt

MEGJÖTT A POSTA...

Megjött a posta, hozva uj lapot,
És benne hirt a nagyvilágról:
Szerencse föl ölébe kit kapott,
S hirnév körül kiket sugárol ....
Sorsüldözöttek s elbukottak
Örvénybe lenn mikép forognak !...

Egy könnyű lap . . . s mégis mennyit hozott
Apró betűk csendes sorában!
Virágok közt futó kis ér foly ott
S hátán csillogva fénysugár van ....
Itt fájdalom s kín tengerárja
Terül sötétlő pusztaságra!

Bózsás lugasba' két szív dobban itt,
Fészket rak ott zöld fán a gerle. . .
Fényes remény szövi szép álmait . . .
S hányt nehéz kő, épitve, ver le . . .
A férfinak - nagy munka ára -
Babér fonódik homlokára . . .

Vérző szivek úsznak habok között,
S vergődve, föl- majd meg lebuknak
Zokogva sir mély gyászba öltözött
Alig felén nagy messze útnak ....
Jólét ködként oszolva szélylyel . . .
Nagy fény sötét homályba vész el!

Kétségbeesés éles sikolylyal itt
Feljajdul, - és átokkal ajkán
Örvénybe dobja fásult tagjait ....
- így is lehet feledni bajt lám. -
Tolvaj rabolja más vagyonát . . .
S rendőr kiséri lassn nyomát.

Ott áll a honfi nagy magas helyén,
Alant a nép munkás kezével . . .
S jön egy pimasz kiválva, s könnyedén
Nagy hangon kis dolgot mesél el . . .
S őrült dühében sárt ragadva
Rádobja - mint az már szokás ma!

Oh mennyi fér csak egy lapon is el!
Apró betűk mennyit beszélnek . . .
Ég és pokol, ezer rejtelmivel
Milyen parányi helyre fér meg ....
Menny és pokol a földre szállva
Köszönt be egy lap szűk sorába ...

Megjött a posta - hozva uj lapot
És benne hirt a nagyvilágról . . .
Kicsiny világom - boldog állapot! 
Szűk körbe zár, s addig határol,
Meddig szobám s falum kimérve . . .
Nyugton veszem lapomat kézbe ! -

Dömény József.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1881   <<   1882   >>   1883