A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1882_10_22_2p.txt

Különfélék.

Ismét postarablás.

- Almás alatt a szabadkai erdőnél a Bajáról érkező postát 5 egyénből álló rablóbanda megakarta rabolni, csak a postakocsis sebes hajtásának köszönhető, hogy ez nem sikerült. - Bizon ideje volna már, hogy e vonalon a postát rendszeresen fegyveres őr kisérje.


-----------------------------------------------------------


A bikityi postarablás.

A szabadkai kir. törvényszék f. hó 13-án tárgyalta a f. év február 7 -én d. e. 11 órakor Almás és Bikity között elkövetett postnrablás és gyilkosság ügyét. A tettesek tagadásban vannak. A kir. ügyész indítványára a kir. törvényszék a végtárgyalást elnapolta, és a szabályszerű helyszíni szemle megtartását rendelé el, hogy constatálhassék: hol találtatott Melcer postakocss holtteste és a carioltól minő távolságra? továbbá: hogy azon hely, hol Frech József bikilyi lakos a tetteseket (midőn a rablott pénzt elásták) meglepte, minő távolságra esik Frech szöllőjétől? Egyúttal megjegyezzük, hogy az elrablóit 17,576 ft 99 krból 9283 ft 74 kr. már megkerült.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1881   <<   1882   >>   1883