A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1882_10_15_2p.txt

Különfélék.

- Lapunk múlt számaiban, s a fővárosi és vidéki lapok legnagyobb része közölte azon uj intézkedéseket, melyeket állitólag a postánál a legközelebb tettek. Egyik volt, hogy az ajánlott levelek újévtől csak R. rel lesznek megjelölendők, a második, hogy ez évi október első napjától a postahivatalok számlákat és váltókat fogadnak al behajtás végett.

- Mint közvetlen forrásból értesülünk, a helybeli, s valószínűleg így a többi postahivatal is, mindezidáig semminemű rendeletét nem vett sem az egyik, sem a másik intézkedésre nézve, s igy ha lehet is, hogy az első intézkedés újévkor életbe lép, de a második octóberben semmiesetre sem foganatosíttatott.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1881   <<   1882   >>   1883