A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1882_02_26_2p.txt

HÍREK

- A bikityi postarablás és gyilkosság ügye uj stádiumba lépett.

Frech József szabadságolt állományú katona, bikityi lakos ugyanis a farsang utolsó napjaiban feltűnőbben költekezett, mi által a figyelmet magára vonta. Kötztudomás szerint szegény legény lévén, ősz óta, hogy a katonaságtól jött, még csak szolgálatban sem volt, így a gyanú méltán esett rá. Bikity község érdemes jegyzője figyelemmel kísérvén Frech Józsefet, a bajai a államrendőrség őrparancsnokságának közben jöttével elfogatta, s már másnap 9283 frt 74 kr rablott pénzt sikerült feltalálni. A közelebbi részletek a vizsgálat sikere érdekében el nem mondhatók, úgy is temérdek bajt okoz, hogy lépten-nyomon rosszakaratú hírek terjesztetnek, melyek a mint egyrészről becsületes emberek jó hírnevét compromittálják, úgy másrészről a vizsgálat vezetését nagyon akadályozzák.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1881   <<   1882   >>   1883