A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1883_04_15_1p.txt

A BAJAI m kir. postahivatalnak
1882. évi forgalmi kimutatása.

I. Jövedéki.

Bevételek:
a) I levélposta 114 frt 91 kr, levéljegyek 14.646 frt, kocsipostailletékek 10.535 frt. 86 kr. újságmellékletekért 42 kr., összes bevétel 25 297 frt. 19 kr. Kiadások; a hivatal kezelésre:

b) Levéljegy árusítók kamatai 87 frt. 17 kr., sürgönyilletékek 48 frt, postamesteri fizetés 1800 frt, hivatali átalány 160 frt, összesen 2095 ft 17 kr.

c) A postaállomásnál: Kocsijavitások 59 frt. 88 kr, gözhajózási állomáshoz 480 frt. 40 kr, postafedezet 555 frt. 35 kr, szállítási átalány 1440 frt, esetleges utközti kiadások 26 frt. 49 kr. fészerilleték 60 frt, kocsikenöcs 21 frt, tehát beleértve a hivatal kezelés költségekkel összes kiadás: 4,738 frt. 09 kr, volt tiszta jövedelem
20,559 frt. 10 kr.

II. Pénztárforgalmi:

Bevételek:
a) Befizetett postautalványok: Magyar postaterületre 11,205 darab 426,398 frt. Osztrák postaterületre 5,760 darab 285,117 frt. Külföldre 84 darab 3,266 frt, összesen 16,049 darab összes érték 714,781 frt.

b) Bevételezett utánvételek : Magyar postaterülelről 2568 darab 23,927 frt. Osztrák postaterületröl 1420 darab 14.452 frt. Külföldről 320 darab 1721 frt, összesen 4.308 darab összes érték 40,100 frt, összes bevétel 754,881 frt.

Kiadások:
a) Kifizetett, postautalványok: Magyar területről 14.422 darab 379,744 frt. Osztrák területről 396 darab 15,542 frt, Bosnia és Hcrczegovinai területről 41 darab 2,242 frt, Külföldről 81 darab 2760 frt, összesen 14,940 darab összérték 400,288 frt.

b) Kifizetett utánvételek: Magyar területre 2,025 drb 20,165 frt, Osztrák területre 15 drb 82 frt, Bosznia és Herczogovina területre 2 drb 14 frt, összesen 2042 drb összérték 20,201 frt, összes kiadás 120,54 frt. Beszolgáltatott a temesvári posta igazgatósági pénztárba 354,200 frt.

III. Számlálási adatok (Statisztika).

Levélpostánál:
a) Feladattak: közönséges bérmentett levél 111.344 drb, bérmentlen 3470 drb, levelezőlap 80.201 drb. hivatalos 40.808 drb, keresztkötés 12.045 drb, áruminták 2100 drb, hírlap 9.030 drb, helyben kézbesítendő 7.065 drb. Külföldre: közönséges bérmentett 1.679 drb, bérmentlen 73 drb, levelezőlap 511 drb, keresztköt és 365 drb, hivatalos 20 drb, hírlap 221 drb, és 22.949 drb, ajánlott levél, összesen 292.940 darab,

b) Kézbesített: Magyar területröl, közönséges bérmentett levél 172.791 drb, bérmentlen 1715 drb, levelezőlap 48.509 drb, keresztkötés 15,950 drb, áruminta 2628 drb, hivatalos 41.228 drb, hírlap 183.157 drb, Osztrák területröl: közönséges bérmentett levél 27.229 drb, bérmentlen 30 drb, levelezőlap 12.848 drb, keresztkötés 11352 drb, áruminta 2.283 drb, hivatalos 803 drb, hírlap 9271 drb, Külföldi postaterületről : közönséges bérmentett levél 3.431 drb, bérmentlen 10 drb, levelezőlap 1.058 drb, keresztkötés 110 drb, áruminta 255 drb, hivatalos 110 drb, hírlap 1168 drb, és 19.036 drb ajánlott levél, összesen 554.978 drb.

Kocsi postánál:
a) Feladattak: Magyar területre, csomag 8570 drb. 102.821 írt, ért. 32.850 kiló, pénzes-levél : 8960 drb, 3 012,710 frt. ért. Osztrák területre: csomag 1890 drb, 105.418 frt. ért. 7.555 kiló, pénzes-levél 2710 drb, 663.278 frt, ért. Külföldre: csomag 240 drb, 1548 frt. ért. 1058 kiló, pénzeslevél 328 drb, 1850 frt. ért. Hivatalos: csomag 515 drb, 2.082 kiló, pénzes levél 1.057 drb, 2.597.851 frt. érték, - őszszesen 24.088 drb, - 6 545.470 írt, értékű 44.145 kiló sulylyal,

b) Kézbesítés végett érkezett: Magyar postaterületről csomag 10.841 drb, 156 548 frt. ért. 35 843 kiló, pénzes-levél, 6.862 drb, 3.591.711 frt. ért. Osztrák postaterületről, csomag: 11.822 drb, 120.290 frt. ért. 47.032 kiló, pénzes-levél 1.278 drb, 2.155.982 frt. ért. Külföldi csomag: 693 drb, 475 frt. ért. 2.883 kiló, pénzeslevél 73 drb, 3.448 frt. ért. hivatalos csomag: 475 drb, 4.124 frt. ért. 1.752 Kiló, pénzes-levél 2.085 drb, 290.024 frt ért. Összesen 34.129 drb, 6.328.007 forint érték 88.110 kiló sulylyal. A postahivatali teendőket végezte egy postamester, három postakezelő, két szolga és három levélhordó; kivétel nélkül naponta 9 órán át.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1882   <<   1883   >>   1884