A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Baja - baja_1883_05_06_2p.txt

Különfélék.

A távirdai hivatal hivatalos helyisége

   f. évi mújushó 3-án reggelre áthajló éjjelen feltöretett, s 30 frt készpénz lopatott el. A nyomozás adatai szerint tettesek az udvarra nyíló cselédszoba ajtaját, úgy dr. Dörj Ferencz honvéd-főorvos inasának szintén az udvarra nyíló ajtaját erősen bekötötték, feltörvén a hivatalos helyiséget a kézipénztárt is felszaggatva egy kis fatálban elhelyezett 36 frtot elloptak. A tál alatt elhelyezett két darab 50 frtos bankjegyet azonban észre nem vették. Tettesek a kerten keresztül távoztak s özv. Zulenszkiné-féle kertkeritésen átmenekültek, hol a lopott pénzből 3 frt. néhány krajezárt elszórtak. A rendőrség gyanú következtében két egyént tartóztatott le, kik azonban tagadják a lopás elkövetését. Sajátságos körülmény, hogy a múlt évben, ugyanott lakó táviró főnöktől zsírt loptak, s a házi kutya is eltűnt, csak a lopás után néhány napra került elő, s most, ezen lopáskor sincs meg az őrző állat.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1882   <<   1883   >>   1884