A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1892_04_10_54p.txt

Egy év története.

(A  gyulai  önkéntes tűzoltó  testület  közgyűlése  1892. ápril  10.)

(Részlet a cikkből...)

Testületünk, több ízben tapasztalván, hogy különösen őszi időben a tűz a tüzőr által tévesen jeleztetik, a toronyt a laktanyával telefon utján összeköttette. A telefont Rózsa Károly aradi vállalkozó építette 180 frtért. Az idén azonban a gépet mikrótelefonná változtattuk át, - mely sokkal jobbnak bizonyult, mint az előbbi. Ezen kívül a laktanyát az udvarra szolgáló villamos és a tűzi lovak istállójába szolgáló vészharanggal láttuk el, úgy, hogy a telefon utján kapott jelre a vészjel úgy a városháza udvarára, mint tüzkocsisoknak azonnal megadatik, mi által a kivonulás gyorsabbá tétetett.

......

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1891   <<   1892   >>   1893
Home
Delizsánsz.