A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1892_05_15_80p.txt

Alispáni jelentés a vármegye tavaszi rendes közgyűlésére.

(Részlet a cikkből...)

......

A védtöltések az egész vármegyében mindenütt jó karban vannak. Nagyban meg fogja könnyiteni jövendőre az árviz elleni védekezést azon örvendetes körülmény, hogy árvédelmi társulataink telefon vezetékkel hálózzák be védvonalainkat. Az alsó-fehér-körösi társulat vezetéke már használatban is van, s jelenleg készül a hosszufoki ármentesitő társulat telefon hálózata 155 klm. hosszban 38 állomással, s a tisza-körös-marosi társulat hálózata.

......

A telefonnak hasznát egyes uradalmaink is .. belátván, legközelebb a Blankenstein-féle és a Schvarcz-féle vésztői uradalomban lett az alkalmazva.

......

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1891   <<   1892   >>   1893
Home
Delizsánsz.