A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Híradó - szh_1892_09_18_225.txt

- Nagykikinda s a budapest-szegedi telefon.

A Nagykikinda város érdekelt köreiből vett kérelem folytán a temesvári kamara felterjesztést intézett a kereskedelemügyi kir. miniszterhez az iránt, hogy a Budapest-Temesvár között létesítendő telefonhálózatba Nagykikinda városa is felvétessék. Ezen felterjesztésre a miniszter azt válaszolta, hogy a jövő év folyamán épülő budapest-szeged-temesvár-aradi távbeszélő vonalat egyelőre csakis az említett városok közötti forgalomnak kívánja föntartani. A vonal mentén fekvő többi nagyobb városnak a helyközi távbeszélő forgalomba vonását a szerint, amint azt az említett 4 város egymásközti forgalma meg vagy meg nem engedi, vagy a létesített távbeszélő vezetékbe való bekapcsolás, vagy esetleg újabb vezeték létesítése által későbbi időpontnak tartja fenn s akkor Nagykikindát is figyelembe fogja venni.Szegedi Híradó, 1892. július-szeptember (34. évfolyam, 158-235. szám)1892-09-18 / 225. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1891   <<   1892   >>   1893