A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Híradó - szh_1892_05_14_116.txt

- Telefonos faluk.

Ihol ni, hogy beteljesedik, amit megjósoltunk: Szeged várost előbb-utóbb még Tápé is megfogja előzni a telefonhálózat létesítésével.

A gazdasági szenátor ur olvassa el ezt a Török-kanizsai levelet és okuljon rajta:

Szép és praktikus terv az, amit Tallián Emil, a török-kanizsai járás föszolgabirája pendített meg, s a mely közelébb meg is valósul. A terv az, hogy járásának összes községeit telefon utján kösse össze a szolgabirói székhelylyel. Ez összeköttetés megvalósulása esetén rendkívül nagy előnyökkel járna a községekre, különösen árvíz vagy nagyobb tűzveszély esetén, a mikor telefon utján a többi községek közereje és tűzoltósága rögtön mozgósítható volna és a segély idejekorán érkezhetnék. A közigazgatás menetét is nagyon egyszerűsítené a telefon, a mennyiben az apró, csekély fontosságú rendeletek, amelyeket eddig írásban kellett kiadni, most közvetlenül volnának közölhetők. A költségek java részét az ügy buzgó főszolgabíró már össze is gyűjtötte, s a még hiányzó kétszáz forint adományozásáért a vármegyéhez fordult, melynek állandó választmánya legutóbbi ülésén a 200 frtnyi költséget meg is szavazta.Szegedi Híradó, 1892. április-június (34. évfolyam, 79-157. szám)1892-05-14 / 116. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1891   <<   1892   >>   1893