A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1892_05_29_382p.txt

A zónaidő Budapesten.

A főváros közgyűlése elhatározta, hogy június elsejétől a vasúti zónaidőt lépteti életbe. A belügyminiszter ezt helybenhagyta, s úgy ő, mint a kereskedelmi és honvédelmi miniszterek arról értesítették a főváros közönségét, hogy a maguk részéről is elrendelték, hogy június hó elsejével a hatóságuk alá tartozó összes hivataloknál az egységes zónaidő alkalmaztassák. A kereskedelmi miniszter egyúttal intézkedett, hogy a budai reáliskolában a déli tizenkét órai lövést az új idő szerint tegyék meg s hogy a műegyetemi nyilvános órát is a zónaidő szerint igazítsák. Az öszszes posta- és távíróhivatalok június elsejétől fogva a meteorológiai intézettől kapják naponként a pontos időjelzést, azonkívül intézkedés történt, hogy a posta-és távíróhivatalok óráit a nagyközönség a hivatalos órák alatt megtekinthesse és saját óráját azok szerint igazíthassa. A kereskedelmi miniszter fölkérte a többi minisztereket is a megfelelő intézkedésekre.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1891   <<   1892   >>   1893