A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1892_07_03_28p.txt

Telefon Gyulán.

Nagyobb iparvállalatok és kereskedői körökben telefon hálózat létesitésének eszméje indúlt meg. Egyelőre még egészen kezdeményezés stádiumában, de ismerve a kezdeményezők ügybuzgalmát és érdeklődését, hiszszük, hogy az eszme testet is fog ölteni. Az előleges terv és költségvetés készítésére Haviár Lajos kir. mérnök és az államépitészeti hivatal ügybuzgó főnöke volt szives vállalkozni.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1891   <<   1892   >>   1893
Home
Delizsánsz.