A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1904_10_16_419p.txt

Gyulai élet.

(Részlet a cikkből...)

A publikumról jut eszembe a publikum panasza a telefon kérdésre, amely sohasem volt olyan rosz, mint mostanában. Rekedtté ordíthatja magát az ember és verklizhetik a telefonon, mig a központtól nagy kegyesen azt a választ kapja, hog "mással beszél." S azt mondják, hogy mindezek mizériák pedig nem azért vannak, mert a központ ban újságot olvasnak, vagy más fontos teendők gátolják a telefon összekötést, hanem annak egyes egyedüli oka az interurbán telefonnal kapcsolatos mely most létesitődik, a villamosság korszakába illő csigalassúsággal. S mindaddig, mig az interurbán meg nem lesz, hasztalanul káromkodja ki magát a t. ez. közönség a telefon előtt.

-re.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1903   <<   1904   >>   1905
Home
Delizsánsz.