A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1903_01_04_13p.txt

Az 1903-ik év elég rosz esztendőt váltott föl.

Azon kívánságok rengeteg sokasága, hogy jobb legyen az elmúltnál, legelőször is a posta dolgát szaporította meg. A mi levél ilyenkor megtorlódik a postán, csaknem elképzelhetetlen. Már a nagyobb városok postahivatalai is alig győzik a munkát, a fővárosi posta forgalmát pedig csak nagy számú személyzeti szaporítással bírják elintézni. A levelek összeszedéséhez, osztályozásához, lebélyegzéséhez, szétbontásához száz és száz hivatalnok, alkalmazott kell. Uj-év napján megmozdul mindenki és megjelenik üdvözlésével.

A ki csak a vendéglőben, a kávéházban, a lakás környezetében, háztartásunk bármily ágában, vagy az élet bármily vonatkozásásában valami kis szolgálatot tett, vagy tehetett volna nekünk, az egy sem fog a boldog új-évet kívánók közül hiányozni, még pedig előre nyújtott kézzel. A szerencsekivánatokban nincs hiány. Az új-évi ajándékokat illetőleg azonban a kereskedők és ékszerészek a régi időket nagyon búsan emlegetik. Jó új-esztendeje volt az idén 1052 fiatal katonának, kiket tartalékos hadnagyokká most neveztek ki.

A vasutaknál is számos előléptetést hozott már a karácsony, de ez is új-év napjától számít. A bizalom és jó reménység ragaszkodik az új-évhez és hiszi a boldogabb időt. Jó hangulat ez a farsanghoz, mely az idén hosszú lesz ; negyvenkilencz napig tart, február 24-ikéig, megkívánja tehát a vidámságot. A mint csütörtöki nappal kezdődött az új-esztendő, úgy szintén csütörtöki nappal is végződik. Legyen közbe minél több ünnep, a megnyugvás az elégedés ünnepe, mely jól végzett munkára, buzgó törekvésekre és a hazafias nagy czélok elérésének megölésére következzék mindannyiszor.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1902   <<   1903   >>   1904