A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1903_12_27_879p.txt

Posta-és táviró-évkönyv.

Mint már több év óta, az idén is megjelent ama posta- és táviró-tisztviselők használatára szolgáló, ügyesen összeállított évkönyv, mely azonban változatos tartalmánál, számos közérdekű ismeretterjesztő és szépirodalmi czikke által a közönség szélesebb köreinek érdeklődését is megérdemli. Az évkönyvbe, melyet Pál Imre szerkesztett, a posta- és táviró-intézet irodalommal is foglalkozó tisztviselői, s rajtuk kívül több az intézeten kivül álló író és tudós is irtak közleményeket. Ára egy korona.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1902   <<   1903   >>   1904