A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1903_05_24_338p.txt

A POSTA- ES TÁVIRDATISZTVISELŐK SPORTEGYESÜLETÉNEK ZÁSZLÓAVATÁSI ÜNNEPÉLYE.

A budapesti posta- és távirdatisztviselők, a mellett, hogy pontosan teljesítik hivatali kötelességeiket s szép hírnevet szereztek a magyar postának és távirdának mindenfelé, több virágzó társadalmi egyesületet tartanak fenn. Van betegsegélyző-, énekes zene-egyletük, önképzésre szolgáló szakegyletük s mintegy három év előtt sportegyletet is alapítottak. Ez utóbbi egyesület fennállása rövid ideje alatt szép lendületnek indult s többször sikerrel vett részt különböző sportversenyeken. Mivel ily versenyeken való nyilvános szereplése mind gyakoribb lett, szükségét érezték, hogy egyesületi zászlóra tegyenek szert. A zászlót közadakozásból szerezték s május 3-ikán ünnepélyesen fölszentelték, országos torna- és football - verseny keretében. A margitszigeti sporttelepen tartott ünnepélyről, melynek sikeréről már röviden megemlékeztünk, mai számunkban két képet mutatunk be, melyek egyikén, a csoportképen láthatók a posta- és távirdaintézetnek az ünnepélyen jelenvolt vezérférfiai, élükön dr. Hennyey Vilmos sportegyesületi elnökkel, és a verseny résztvevői; míg a másik képünk egy érdekes tornagyakorlatot mutat be.

         

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1902   <<   1903   >>   1904