A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1904_10_23_79p.txt

- Korai öröm.

Lapunk múlt számában arról adtunk hirt, hogy a postaigazgatóság helyén valónak találván azon panaszt, hogy a levélposta szekrények kicsinyek, intézkedett, hogy azok megfelelő nagyobbakkal cseréltessenek föl és regisztráltuk, hogy az első nagyobb levélszekrény már ott díszeleg a posta épület előtt.

Újabb informatiók alapján e hírünket oda módosítjuk, hogy e nagyobb levélszekrény nem a postaigazgatóság költségére állíttatott fel, hanem egyik helybeli tekintélyes kereskedői cég beltagjának oly értelmű kötelező nyilatkozata alapján szereztetett be, mely szerint az érte járó 25 korona előállítási költséget megfogja téríteni, illetve a szekrény árát megfogja fizetni. (Számítván arra, hogy előkelő kereskedőink e költségekhez hozzájárulandanak.)

Miután tehát e levélszekrény költsége kereskedőink által lesz fedezve, bajosan hisszük, hogy ez egy nagyobb levélgyűjtő szekrényen kivül hamarosan többet is fogunk látni.

- Nézetünk szerint kár volt e nagy szekrényt a posta épületre tétetni, jobb lett volna azt nagyobb forgalmi helyen alkalmazni.


A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
Home
1903   <<   1904   >>   1905
Delizsánsz.